De Schola Sancti Christofori zingt de gregoriaanse vaste en wisselende gezangen op de navolgende tijden en plaatsen:

 

zondag 1 oktober 10.00 uur Munsterkerk  
zondag 15 oktober 11.30 uur Kathedraal  
zaterdag 28 oktober 10.30 uur ? Kathedraal Diakenwijding
zondag 5 november 10.00 uur Munsterkerk  
zondag 19 november 11.30 uur Kathedraal  
zondag 3 december 10.00 uur Munsterkerk  
zondag 17 december 11.30 uur Kathedraal  
zondag 24 december 21.30 uur ? Kathedraal Kerstnachtmis

 

Gezangen voor zondag 1 oktober 2023, de 26e zondag door het jaar. (A)

 

Introïtus: GT pagina 155 (Filippenzen 2)

In nómine Dómini omne genu flectátur, caeléstium terréstrium et infernórum: quia Dóminus factus obédiens usque ad mortem, mortem autem crucis: ideo Dóminus Iesus Christus in glória est Dei Patris. Dómine exáudi oratiónem meam: et clamor meus ad te véniat.

In de Naam van de Heer moet iedere knie zich buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde: want de Heer is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan het kruis: Daarom is de Heer Jezus Christus in de heerlijkheid van God de Vader.

 

Graduale: GT pagina 148 (Filippenzen 2)

Christus factus est pro nobis obédiens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod Deus exaltávit illum, dedit illi nomen quod est super omne nomen.

Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is.

 

Alleluia: GT pagina 345 (Psalm 108)

Allelúia. Parátum cor meum, Deus, parátum cor meum: cantábo, et psalam tibi glória mea. Alleluia.

Alleluia. Mijn hart is bereid God, mijn hart is bereid: Ik zal zingen en spelen voor U, mijn glorie. Alleluia.

Offertorium: GT pagina 345 (Psalm 137)

Super flúmina Babylónis, illic sédimus et flévimus, dum recordarémur tui, Sion.

Aan Babylons stromen zaten wij en weenden, denkend aan u Sion.

Communio: GT pagina 346 (Psalm 119)

Meménto verbi tui servo tuo, Dómine in quo mihi spem dedísti: haec me cosoláta est in humilitáte mea.

Gedenk, Heer, het woord, tot uw dienaar gesproken, waardoor Gij mij hoop hebt gegeven. Dit is mijn troost in al mijn ellende.

Fiat misericórdia tua ut consolétur me, secúndum elóquium tuum servo tuo.

Laat uw genade mij dan komen vertroosten, naar de belofte gedaan aan uw dienaar.

Defecérunt óculi mei in elóqui um tu-um, di céntest: Quando consoláberis me?

Mijn ogen bezweken van verlangen naar uw uitspraak en zeiden: “Wanneer zult U mij vertroosten?”

 

Naar de beginpagina